nas-6

Seminar za nastavnike DARE2SEE

U našoj školi je 23. i 24.09. održan Seminar u okviru Erasmus projekta “Dare2See”- Edukacija na temu postupanja ustanove po sumnji nasilja kojem su deca izložena u vanškolskom okruzenju. Prezentovano nam je digitalno nasilje koje pored tradicionalnog, fizičkog i psihičkog nasilja, predstavlja veliki problem savremenog društva i posledice njegovog delovanja na decu. Predavači na navedene teme su bili doc.dr Tanja Kaurin, IT expertkinja, doc. dr Dragan Mijović, forenzički psiholog. Dok je direktorka naše škole Gordana Srećković prezentovala zakonodavni okvir, a pedagog Jelena Trtica navodila primere iz prakse.
Nakon uspešne razmene iskustava i ideja, nadamo se da ćemo biti još uspešniji i bolji.

Comments are closed.