graffiti-569265_1920

O projektu

Međunarodni projekat “Obuke za zaposlene u osnovnim školama i vrtićima u slučajevima zlostavljanja dece” - DARE II SEE

Za bezbrižno detinjstvo

DETE

(Ljubivoje Ršumović)

Dete treba da posmatraš

Al mu nemoj na put stati

Što ga pre čovekom smatraš

Pre će čovek i postati

Dete nije dete

Igračka za strine i tete

Dete je dete

Da ga volite i razumete

Nećete mi verovati

veliki pesnik Gete

Nekada je bio beba

I veoma nemirno dete

Brkati hajduk Veljko

Što je zlotvoru prašio pete

U početku je sisao palac

I bio nemoguće dete

Junaci kosmosa

Koji lete na druge planete

Prvo su sedeli na nošama

A posle su seli u rakete

Dete nije dete

Igračka za strine i tete

Dete je dete

Da ga volite i razumete.

chasing-butterflies-2516581_1920
,,
Obrazovanje uma bez obrazovanja duše, nije uopšte obrazovanje!
Aristotel
people-4981963_1280

Karakteristike projekta

Međunarodni projekat “Obuke za zaposlene u osnovnim školama i vrtićima u slučajevima zlostavljanja dece” - DARE II SEE, je finansiran od strane Evropske Komisije, Erasmus + programa, a namenjen je zaposlenima - učiteljima, vaspitačima, direktorima i stručnim saradnicima u predškolskim i školskim ustanovama da se  osposobe u prepoznavanju slučajeva nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja nad decom i da, pritom adekvatno odreaguju u tim, emocionalno delikatnim situacijama koje mogu uticati na formiranje mladog ljudskog bića.

Zadatak obrazovnih institucija je da, pored pružanja znanja i obrazovanja mladim naraštajima, ih ujedno i spreme za život, formirajući jedinke samosvesne i odgovorne, koje će postati zdravorazumni nosioci društva.  Odnosno, u velikoj meri utiču na razvoj dece i mladih kako u edukativnom, tako i u psihološkom smislu. Zato postoji velika odgovornost školskih i predškolskih obrazovnih institucija u praćenju detetovog razvoja, brige o njima i njihovog bezbrižnog odrastanja. Pod tim se podrazumeva da, ukoliko nastavno osoblje primeti drugačije, osobeno ponašanje, a za koje imaju sumnju da može biti posledica disfunkcionalne porodice, i/ili nekog drugog vida nasilja poput vidljivih znakova fizičkog nasilja i maltretiranja, ili pak zanemarivanja, odmah reaguju, bez odlaganja.

Da li i u kojoj meri nastavno osoblje može da uoči promene u detetovom ponašanju i načini na koje je potrebno da se reaguje, se otkrilo kroz anonimni upitnik koji je dostavljen predškolskim i školskim ustanovama, i kojim je ustanovljeno da je edukacija zaposlenih koji rade sa decom, više nego nužna.

Opšti cilj projekta je upravo edukacija i obuka zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama da prepoznaju, promptno i adekvatno reaguju na znakove nasilja, bilo fizičkog ili psihičkog, kao i da doprinesu njegovom smanjivanju.

Specifični ciljevi projekta su:

  • kreiranje, razvijanje i realizacija programa obuke, kao i formiranje materijala za učenje za nastavnike osnovnih i predškolskih ustanova;- kreiranje, razvijanje i realizacija programa obuke, kao i formiranje materijala za vaspitače u vrtićima;
  • kreiranje, razvijanje i realizacija programa obuke, kao i formiranje materijala za učenje za nastavnike osnovnih i predškolskih ustanova;
  • kreiranje, razvijanje i realizacija programa obuke, kao i formiranje materijala za direktore vrtića i osnovnih škola;
  • kreiranje programa obuke i njegova realizacija, kao i formiranje materijala za učenje za savetnike u vrtićima i osnovnim školama.

PARTNERI