lj-3

Ljubljana – finalno okupljanje učesnika projekta

U četvrtak 24.11.2022. na Pedagoškom fakultetu univerziteta u Ljubljani je održan završbni sastanak u okviru Erasmus projekta DARE2SEE, pod nazivom “Identifikacija i prevencija nasilja nad decom”

Pedagoški fakultet u Ljubljani je koordinator projekta, a jedan od partnera i naša škola.

Sastanak je bio produktivan, diskutovalo se o ishodima, dobrim i slabim stranama, unapređivanjem postupanja i pomoći deci, mogućnostima za unapređenje saradnje itd.

U narednom periodu nas očekuje diseminacija projekta u skladu sa prethodno utvrđenim planom.

nas-6

Seminar za nastavnike DARE2SEE

U našoj školi je 23. i 24.09. održan Seminar u okviru Erasmus projekta “Dare2See”- Edukacija na temu postupanja ustanove po sumnji nasilja kojem su deca izložena u vanškolskom okruzenju. Prezentovano nam je digitalno nasilje koje pored tradicionalnog, fizičkog i psihičkog nasilja, predstavlja veliki problem savremenog društva i posledice njegovog delovanja na decu. Predavači na navedene teme su bili doc.dr Tanja Kaurin, IT expertkinja, doc. dr Dragan Mijović, forenzički psiholog. Dok je direktorka naše škole Gordana Srećković prezentovala zakonodavni okvir, a pedagog Jelena Trtica navodila primere iz prakse.
Nakon uspešne razmene iskustava i ideja, nadamo se da ćemo biti još uspešniji i bolji.

burst

PROJECT MEETING 1 – KICK-OFF MEETING

Sastanak svih učesnika u projektu DARE2SEE podržanog od strane ERASMUS PLUS je održan u Beogradu u hotelu Zepter 7 i 8 oktobra 2020. godine.

Tom prilikom su se predstavili svi učesnici, a potom je izložen plan rada samog projekta, zadaci svih učesnika, uz diskusiju na temu, predloge načina rada i sl.

UČESNICI PROJEKTA

Project leader:

  • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, SI – 1000 Ljubljana

Project partners:

  • European Forensic Agency d.o.o., Beograd – Vračar, Petrogradska 4/2, RS – 11000 Beograd
  • Osnovna Škola Svetozar Miletić, Nemanjina 25, RS – 11080 Beograd
  • Hrabri telefon, Đorđićeva 26, HR – 10000 Zagreb
  • Dječji Vrtić Drniš, Antuna Mihanovića 2, HR – 22320 Drniš