three

Obuke za zaposlene u osnovnim školama i vrtićima u slučajevima zlostavljanja dece

Za bezbrižno detinjstvo

DETE

Dete treba da posmatraš

al mu nemoj na put stati

Što ga pre čovekom smatraš

Pre će čovek i postati

....

CILJEVI PROJEKTA

demo-attachment-70-ballons

Podrška deci

demo-attachment-76-donation

Materijal sa obuke

demo-attachment-78-people

Obuka i edukacija

demo-attachment-75-box

Smanjenje slučajeva

KORISNE INFO

Prepoznati nasilje je jedan od glavnih ciljeva ove obuke. Prethodno, upoznajmo se i sa definicijom i vrstama nasilja...

Emocionalno ili psihičko nasilje kod dece, kao i samo psihičko nasilje je kontinuirano neprijateljsko i/ili indiferentno ponašanje roditelja i drugih koji nastupaju sa pozicije moći, na osnovu čega dete može zaključiti da je bezvredno, nevoljeno, neadekvatno, što narušava njegovu emocionalnu stabilnost i psihološki kapacitet…

Pod pojmom fizičko nasilje podrazumeva se učestalo ili jednokatno grupno postupanje, namerno nanošenje bola, telesnih povreda, kao i postupanje roditelja i drugih osoba koje uključuje potencijalni rizik od telesne povrede, a čije posledice mogu, ali i ne moraju biti vidljive.

 

Digitalno nasilje i zlostavljanje informacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanje dostojanstva i ostvaruje se slanjem poruka elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om, putem vebsajta, četovanjem, uključivanjem u forume, socijalne mreže i sl.


Statistika u vezi projekta

Start projekta

Trajanje projekta u mesecima

0

Trajanje obuke, dana

0

PartnerI

0

Najnovije

Aktivnosti na projektu kroz medijsku prizmu