stop nasilju i zlostavljanju dece

Edukacijom protiv nasilja

Nasilje nad decom, uključujući i njegov novi oblik koji se odvija u sajber prostoru, postalo je fenomen kome se poklanja sve više pažnje, ne samo u javnosti već i institucionalno.

 

Nasilje nad decom, uključujući i njegov novi oblik koji se odvija u sajber prostoru, postalo je fenomen kome se poklanja sve više pažnje, ne samo u javnosti već i institucionalno.

U svrhu unapredjenja borbe protiv nasilja nad decom, Evropska agencija za forenziku (EFA), pokrenula je medjunarodni projekat „Obuka za zaposlene u osnovnim školama i vrtićima u slučajevima zlostavljanja dece“, čiji je nosilac Pedagoški fakultet Univerziteta u Ljubljani, a uz škole i predškolske ustanove iz Slovenije i Hrvatske, kao jedini učesnici iz Srbije, projektu su pristupili i Osnovna škola „Svetozar Miletić“ iz Zemuna.

Kako navode organizatori, cilj ovog interdisciplinarnog projekta je obuka prosvetnih radnika i vaspitača da prepoznaju znakove nasilja i zlostavljanja kod dece u najranijem uzrastu, kako bi mogli da reaguju adekvatno i promptno u skladu s jasnim zakonskim procedurama. Obučeni nastavnici će potomdržati seminare u drugim osnovnim školama i tako širitistečeno znanje, čime bi se širila i mreža pomoći ugroženoj deci, a ranom detekcijom i delovanjem izbegle bi se, ili barem umanjile potencijalne traumatske posledice u njihovom daljem razvoju.

U sklopu projekta obuke, koji je započeou oktobru prošle godine, trenutno se privodi kraju prva faza kroz koju je, sprovedenim anketama i istraživanjima medju decom i nstavnicima, utvrdjeno da je naročito zastupljeno sajber nasilje, ali i da ga je istovremeno najteže detektovati.

„Briga o deci treba da bude primarna, sinergijski i sistematski zastupljena na svim nivoima društvenog delovanja“, kaže Gordana Srećković, direktorka škole „Svetozar Miletić“. „Naša škola je respektabilna ustanova, sa sjajnim rezultatima na svim nivoima takmičenja iz svih predmeta, ali nije izuzeta iz društvenog konteksta. Tako da i u našoj školi postoje slučajevi nasilja, vršnjačkog i porodičnog, ali trudimo se da reagujemo brzo, adekvatno i otvoreno. S ovom obukom, od koje očekujemo i poboljšanje rada u školi i unapredjivanje kompetencija predavača, podići će se i nivo bezbednosti i sigurnosti naših učenika.“

Izvor: magazin “Pečat”, br. 658 od 26.03.2021.

child

STOP ZA VRŠNJAČKO NASILJE!

Zemunska osnovna škola jedina u Srbiji obučava nastavnike o zlostavljanju dece (KURIR TELEVIZIJA)

Osnovna škola Svetozar Miletić u Zemunu jedina je u Srbiji u kojoj se sprovodi projekat Evropske agencije za forenziku za obuku nastavnika i vaspitača u slučajevima zlostavljanja dece.

Direktorka škole Gordana Srećković za Kurir televiziju kaže da je projekat “Usudi se da vidiš” već počeo, na šta su veoma ponosni.

“Očekujemo unapređenje naših znanja, kompetencija i primenu stečenog znanja u učionici. Kada bude diseminacije projekta, što je predviđeno za novembar 2022., bićemo u prilici da znanje proširimo i po ostalim osnovnim školama”, objasnila je ona.

Direktorka je dodala da se trenutno radi komparativna analiza rezultata ankete Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Izvor: Kurir.rs
burst

PROJECT MEETING 1 – KICK-OFF MEETING

Sastanak svih učesnika u projektu DARE2SEE podržanog od strane ERASMUS PLUS je održan u Beogradu u hotelu Zepter 7 i 8 oktobra 2020. godine.

Tom prilikom su se predstavili svi učesnici, a potom je izložen plan rada samog projekta, zadaci svih učesnika, uz diskusiju na temu, predloge načina rada i sl.

UČESNICI PROJEKTA

Project leader:

  • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, SI – 1000 Ljubljana

Project partners:

  • European Forensic Agency d.o.o., Beograd – Vračar, Petrogradska 4/2, RS – 11000 Beograd
  • Osnovna Škola Svetozar Miletić, Nemanjina 25, RS – 11080 Beograd
  • Hrabri telefon, Đorđićeva 26, HR – 10000 Zagreb
  • Dječji Vrtić Drniš, Antuna Mihanovića 2, HR – 22320 Drniš